CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL Esports Sabadell Barcelona

Assemblea General Ordinària. 30-09-20

Dimecres 30 de setembre es celebrarà l'assemblea General Ordinària del Consell Esportiu. Entreu per veure'n els detalls

24/07/2020

La 1ª Convocatòria serà a les 18,30 hores i la 2ª Convocatòria a les 19,00 hores. La seu us la confirmarem a principis de setembre.

Com fem cada inici de curs, aprofitarem l'Assemblea Ordinària per fer la presentació dels diferents programes i informar de les novetats del curs 20-21.


ORDRE DEL DIA

  1. Benvinguda
  2. Memòria d’activitats del curs 19-20.
  3. Liquidació del pressupost de l’exercici vençut i consideració del projecte del nou pressupost.
  4. Ratificació del cens d’entitats que formen el Consell.
  5. Ratificació de l’organigrama del Consell.
  6. Proposta d’activitats, serveis i calendari curs 20-21
  7. Temes sobrevinguts i/o informació actualitzada sobre la represa de l’activitat esportiva, si s’escau.
  8. Torn obert de paraules.