CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL Esports Sabadell Barcelona

Assemblea General Ordinària. CANVI DE DATA 27-10-20

L'Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu te nova data; dimarts 27 d'octubre. Entreu per veure'n els detalls.

15/09/2020

La reunió serà  a partir de les 19 hores i en breu us informarem del format.

Com fem cada inici de curs, aprofitarem l'Assemblea Ordinària per fer la presentació dels diferents programes i informar de les novetats del curs 20-21.


ORDRE DEL DIA

  1. Benvinguda
  2. Memòria d’activitats del curs 19-20.
  3. Liquidació del pressupost de l’exercici vençut i consideració del projecte del nou pressupost.
  4. Ratificació del cens d’entitats que formen el Consell.
  5. Ratificació de l’organigrama del Consell.
  6. Proposta d’activitats, serveis i calendari curs 20-21
  7. Temes sobrevinguts i/o informació actualitzada sobre la represa de l’activitat esportiva, si s’escau.
  8. Torn obert de paraules.