Curs de Gestió de Petites Entitats Esportives. Aquest curs va adreçat a Ampas, coordinadors, directius però sobretot per tots aquells monitors que ja tenen fet el CIATE de Joc i Esport, ja que amb aquest curs, una càpsula formativa de primers auxilis (15 hores), i l'acreditació de les hores de pràctiques es podran inscriure al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport)

 

Gestió de Petites Entitats Esportives (Setembre 2018)