Aquest curs està adreçat especialment a aquells alumnes que ha realitzat els cursos de Joc i Esport i Gestió de Petites Entitats Esportives

Primers auxilis