La competició d'aire lliure donarà inici al mes d'abril de 2020.