COMARCAL 1 05-03-2022

Classificacions

 

COMARCAL 1 19-03-2022

Classificacions Grups

Classificacions Nivell C

 

COMARCAL 2 07-05-2022

Classificacions

 

COMARCAL 2 14-05-2022

Classificació Nacional
Classificació Nivel C
Classificació Grups

FINAL COMARCAL 12/06/21

 Classificació

 

FINAL COMARCAL 08/05/21

Classificació

 

 CLASSIFICACIONS FINALS FASE COMARCAL

Classificacions Nivells A, B, C i GRUPS

 

consell@consellsabadell.cat
Telèfon: 935135290