La primera trobada es celebrarà el dia 30 de novembre al Pavelló de Gràcia-consell@consellsabadell.cat
Telèfon: 937 484 266
Fax: 937 276 005