CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL Esports Sabadell Barcelona

Assemblea General Extraordinària i Ordinària . Dijous 19/10/23

L'Assemblea General Extraordinària i Ordinària del Consell Esportiu es celebrarà dijous 19 d'octubre de 2023 a la Pista Coberta d'Atletisme de Catalunya

02/10/2023

Les entitats del cens rebreu la convocatòria, amb l'ordre del dia i el dossier amb la informació, al correu electrònic de contacte de cada entitat.

Primera convocatòria: 18h
Segona convocatòria 18:30h