CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL Esports Sabadell Barcelona

Cursos CIATE (estiu 2018).

Des del dia 22 de juny i fins el 12 de juliol es celebren els cursos de Joc i Esport i Gestió de Petites Entitas Esportives (Complex Esportiu Sant Oleguer). 

09/07/2018

1.- CIATE d'Esport i Joc. És la titulació mínima que han de tenir tots els monitors que estan participant o que participaran en els Jocs Escolars que organitzem des del Consell Esportiu Sabadell.

2.- Curs de Gestió de Petites Entitats Esportives. Aquest curs va adreçat a Ampas, coordinadors, directius però sobretot per tots aquells monitors que ja tenen fet el CIATE de Joc i Esport, ja que amb aquest curs, una càpsula formativa de primers auxilis (15 hores), que oferirem un cop finalitzem aquest curs i també durant el mes de setembre, i l'acreditació de les hores de pràctiques es podran inscriure al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l'Esport)


Informació CIATE

 

Informació Gestió Entitats Esportives