CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL Esports Sabadell Barcelona

EN MARXA LA FORMACIÓ DE NADAL!

28 alumnes a Joc i Esport, 21 a Gestió Esportiva i 27 a Primers Auxilis. Preparem les i els monitors per gaudir del millor Esport Escolar.

22/12/2020

L'alumnat que superi els tres cursos, fets ara o en edicions anteriors, i que acreditin 150h de pràctica en monitoratge polisportiu, seran inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya (ROPEC) i podran exercir la seva tasca a l'Esport Escolar.