CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL Esports Sabadell Barcelona

Informació actualitzada CERTIFICAT DELICTES SEXUALS

Podeu consultar el document actualitzat amb la freqüència que cal demanar el Certificat negatiu de Delictes Sexuals,

27/09/2017

així com tota la informació per obtenir-lo. 

Teniu especificat tot el procediment d'obtenció en el document adjunt. 


Informació