CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS OCCIDENTAL-SABADELL Esports Sabadell Barcelona

Represa dels Jocs Esportius Escolars

Aquest és el protocol de represa de l'activitat esportiva que ha elaborat la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i al que ens adherim

10/09/2020

El disseny de calendaris proposat s’està estudiant i es pot veure modificat. A la normativa específica de cada esport s’inclouran les modificacions que afectin a cada disciplina.

 Adjunt al Protocol trobareu:

  •  La declaració del/ de la Responsable de l’Entitat: L’heu d’omplir amb les dades que demana i penjar el document al programa d’inscripcions PlayOff, apartat Entitat. 
  •  Models de declaració responsable per a esportistes, menors i majors d’edat. Aquestes les heu de recollir signades i tenir-les disponibles a la vostra entitat.

Protocol Represa

Declaració Responsable Entitat

Declaració Responsable Esportista

Annex acta d'Activitats