Pla Estratègic 21-24

Volem créixer, però ho volem fer sent d’utilitat als nostres Ajuntaments, centres docents i entitats esportives. És per això que hem elaborat el Pla Estratègic del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sabadell 21-24. Veureu que en ell s’hi recullen els 6 eixos estratègics a seguir els propers anys.