Els requisits per a ser membre afiliat al nostre Consell Esportiu son participar/ col·laborar en les activitats que organitzem. Aquesta qualitat es perd en el moment que no es participa/col·labora durant dos cursos escolars consecutius. Clica l'arxiu adjunt per a consultar el cens actual.

Cens Actual